Chỉ đạo tuyến

Chỉ đạo tuyến

От Viettel Information and Communications Technology solutions center

  • Категория: Education
  • Дата релиза: 2021-01-20
  • Текeofя версия: 1.0.1
  • Взрастной ценз: 4+
  • Размер файла: 181.08 MB
  • Разработчик: Viettel Information and Communications Technology solutions center
  • Совместимость: Требования iOS 9.0 или новее.

Описание

Các tính năng chính: - Quản lý đào tạo - Quản lý nghiên cứu khoa học - Chỉ đạo tuyến: Luân chuyển, chuyển tuyến - Quản lý số tiết đào tạo đã thực hiện

Скриншоты

keyboard_arrow_up